palnik na zużyty olej silnikowy

Równomierny rozkład pionowy temperatur

palnik na zużyty olej silnikowy
Grzejniki nadmuchowe Grzejnik nadmuchowy jest połączeniem grzejnika konwektorowego z wentylatorem napędzanym energią elektryczną.

Źródłem energii cieplnej jest najczęściej prąd elektryczny (sporadycznie wo.